fb

Nov 11, 2010

النساء الأعضاء في الحديقة

 

Siapakah wanita yang menjadi ahli Syurga? Apakah ciri-ciri atau sifat-sifat yang menjadi kunci bagi wanita memasuki syurga? Sebuah hadis Nabi menyatakan:

Daripada Anas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud: "Apabila seorang perempuan mendirikan sembahyang lima waktu, berpuasa sebulan (Ramadhan), menjaga kehormatan dan taat kepada suami, dia akan disuruh memasuki syurga melalui mana-mana pintu yang dia sukai." (Hadis Riwayat Ahmad)

 Menurut hadis di atas sekurang-kurangnya ia telah menggariskan empat dasar atau sifat utama
yang menjadi teras bagi seorang wanita muslimah memasuki syurga, iaitu menunaikan
kewajipannya kepada Allah dalam makna melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan ke
atasnya seperti sembahyang, puasa, dan lain-lain ibadah wajib yang mampu dilaksanakan.
Sebuah hadis menyebutkan bahawa sembahyang adalah perkara pertama yang akan disoal di hari
Kiamat.

Daripada Abu Hurairah Radhiallahu Anhu, Nabi Sallallahu Alahi Wasallam bersabda: "Sesungguhnya perkara yang pertama sekali dikira dari amalan hamba di hari kiamat ialah sembahyang; sekiranya sembahyang itu sempurna, maka beruntung dan berjayalah dia, dan sekiranya ia rosak, maka kecewa dan rugilah dia, kalau kewajipan fardhu masih kurang, Allah berfirman: Lihatlah adakah amalan-amalan sunat untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Demikianlah seterusnya dengan amalan yang lain"
 (Hadis riwayat at-Tirmizi)

Disamping menunaikan kewajipan kepada Allah, menunaikan hak dan kewajipan kepada suami
juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan oleh seorang wanita. Tertunainya hak dan tanggungjawab suami barulah akan turun keredhaan dan rahmat Allah kepadanya. Menjaga kehormatan diri juga merupakan hal yang digariskan oleh hadis di atas. Antara hal-hal yang boleh diketegorikan dalam konteks menjaga kehormatan itu ialah mempunyai sifat pemalu, jika suaminya keluar dia akan menguruskan dan menjaga dirinya dan harta suaminya dengan amanah. Bila suaminya datang kepadanya dia akan menjaga mulut daripada menyebutkan perkataan yang tidak elok didengar.

Sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahawa:
"Sesungguhnya sopan santun dan keimanan adalah saling berkaitan, jika salah satunya dikeluarkan, yang satu lagi juga akan hilang serentak."
(Hadis Riwayat Baihaqi)

Maksud hadis ini ialah jika kesopanan atau sifat malu sudah hilang, iman juga akan hilang
bersama-samanya. Betapa besarnya pengaruh antara kesopanan dan keimanan kepada diri
seorang wanita itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dengan sabda baginda: "Apabila
sesesorang itu terlibat dengan penzinaan, ia bukan lagi seorang beriman, apabila seseorang itu
mencuri ia bukan lagi seorang beriman, apabila seseorang itu meminum arak ia bukan lagi
seorang beriman, apabila seseorang itu menyelewing setelah diberi amanah oleh orang lain ia
bukan lagi seorang beriman, dan apabila seseorang diantara kamu menipu ia bukan lagi seorang
beriman, oleh itu berjaga-jagalah!"

Taat kepada suami merupakan satu lagi sifat wanita yang digambarkan oleh hadis yang
dipaparkan di awal makalah ini. Taat kepada suami adalah tanggungjawab isteri yang wajib di
sempurnakan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bazzar Nabi Sallallahu Alaihi
Wasallam bersabda: "Kamu sampaikan kepada perempuan yang kamu jumpa, bahawa taat kepada
suami, dan mengakui hak-hak suami, sama pahalanya dengan berperang dan bertempur dengan

musuh-musuh Islam di medan pertempuran, tetapi sedikit sangat daripada isteri-isteri yang
menyempurnakan hak-hak suami mereka." (Hadis riwayat Al Imam Bazzar)
Isteri adalah pusat dan sumber kebahagiaan dan ketenteraman di dalam sebuah rumahtangga. Ia
perlu mempunyai sifat-sifat sabar dan perhatian yang sepenuhnya kepada suami dan juga anak-
anak. Sikap inilah yang boleh mewujudkan suasana yang tenang, aman dan damai dalam rumahtangga.
Dalam hal ini, para isteri sayugialah akan sentiasa bersikap baik kepada suami.

Saidina Abu Bakar Radhiallahu Anhu meriwayatkan bahawa Rasullullah Sallallahu Alaihi
Wasallam pernah bersabda: "Seorang wanita yang menyakiti hati suami dengan lidahnya, dia
mendatangkan celaan dan kemurkaan Allah, para malaikat dan umat manusia."

Selain itu, Saidina Ali Radhiallahu Anhu meriwayatkan sebuah hadis mengenai setiap isteri yang
tidak menghormati status suaminya. "Wanita yang berkata kepada suaminya yang tidak melihat
apa-apa kebaikan pada suaminya, Allah menghapuskan segala perbuatan baiknya selama 70
tahun, walaupun dia berpuasa selama itu siang hari dan bersembahyang pada malamnya."
 (Hadis Riwayat Imam Majah dan An-Nasai)

Berdasarkan huraian ringkas di atas, para wanita semestinyalah mengamalkan sikap taat dan
bertakwa kepada Allah, bertanggungjawab kepada suami dan menjaga kehormatan dirinya.
Semoga dengan itu, akan mudahlah mereka mendapat rahmat dan keredhaan Allah. Rahmat dan
redha Allah itulah yang akan menjamin kebahagian hidupnya di dunia dan di akhirat

No comments:

Post a Comment