fb

Nov 24, 2010

Amalan Kerukunan Rumahtangga

Kemesraan adalah antara cara mengekalkan keharmonian rumahtangga & Rasulullah telah mencontohkan kemesraan tersebut dengan isteri-isteri baginda..........Tidur dalam satu selimut bersama isteri.. 
Dari Atha` bin Yasar:"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. dan Aisyah .a biasa mandi bersama dalam satu bejana. Ketika baginda sedang
berada dalam satu selimut dengan Aisyah, tiba-tiba Aisyah bangkit. Baginda kemudian bertanya, `Mengapa engkau bangkit?` Jawab
Aisyah, Kerana saya haid, wahai Rasulullah.' Sabda Rasulullah, 'Kalau begitu, pergilah, lalu berkainlah & dekatlah kembali padaku.' Aku pun masuk, lalu berselimut bersama beliau." 

( Hadis Riwayat sa`id bin Manshur ). 
 
Memberi wangi-wangian pada aurat 
Aisyah berkata, "sesungguhnya Nabi s.a.w. apabila meminyaki badannya, baginda akan memulai daripada auratnya menggunakan nurah ( sejenis serbuk pewangi ) & isterinya baginda meminyaki bagian lain tubuh Rasulullah s.a.w. 

( Hadis Riwayat Ibnu Majah ). 
 
Mandi bersama isteri 
Dari Aisyah .a. beliau berkata, "Aku biasa mandi bersama Nabi s.a.w. menggunakan satu bejana. Kami biasa bersama-sama memasukkan tangan kami ( ke dalam bejana tesebut )." 

( Hadis riwayat Abdurrazaq dan Ibnu Abu Syaibah ). 
 
Disikatkan oleh isteri 
Dari Aisyah .a, beliau berkata, " Saya biasa menyikat rambut Rasulullah s.a.w, ketika itu saya sedang haid". 

( Hadis Riwayat Ahmad ). 
 
Meminta isteri meminyaki badan 
Dari Aisyah .a, beliau berkata, "Saya meminyaki badan Rasulullah s.a.w pada hari Raya 'Aidil Adha' setelah beliau melakukan jumrah aqabah." 

( Hadis Riwayat Ibnu 'Asakir ). 
 
Minum bergantian pada tempat yang sama 
daripada Aisyah .a, dia berkata:"Saya biasa minum dari cawan yang sama walaupun ketika haid. Nabi mengambil cawan tersebut & meletakkan mulutnya di tempat saya meletakkan mulut, lalu Baginda minum, kemudian saya mengambil cawan tersebutdan lalu menghirup isinya, kemudian Baginda mengambilnya dari saya, lalu Baginda meletakkan mulutnya pada tempat saya letakkan mulut saya, lalu Baginda pun menghirupnya." 

( Hadis Riwayat Abdurrazaq dan Said bin Manshur ). 
 
Membelai isteri 
"Adalah Rasulullah s.a.w tidaklah setiap hari melainkan beliau mesti mengelilingi kami semua ( isterinya ) seorang demi seorang. Baginda menghampiri & membelai kami tetapi tidak bersam sehingga Baginda singgah ke tempat isteri yang menjadi giliran Baginda, lalu Baginda bermalam di tempatnya." 

( Hadis Riwayat Ahmad ). 
 
Mencium isteri 
Dari Aisyah .a, bahawa Nabi s.a.w biasa mencium isterinya setelah mengambil wuduk, kemudian Baginda bersembahyang & tidak
mengulangi wuduknya." 

( Hadis Riwayat Abdurrazaq ). 

Dari Hafshah, puteri Umar .a, "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w biasa mencium isterinya sekalipun sedang berpuasa." 
( Hadis Riwayat Ahmad ). 

 
Berbaring di pangkuan isteri 
Dari Aisyah .a, beliau berkata: "Nabi s.a.w biasa meletakkan kepalanya di pangkuanku walaupun aku sedang haid, kemudian beliau membaca Al-Quran." 

( Hadis Riwayat Abdurrazaq ). 

 
Memanggil dengan panggilan mesra 
Rasulullah s.a.w biasa memanggil Aisyah dengan beberapa nama panggilan yang di sukainya seperti Aisy & Humaira (pipi merah delima). Menyejukkan kemarahan isteri dengan mesra Nabi s.a.w biasa memicit hidung Aisyah jika dia marah & Baginda berkata, "Wahai Uwaisy, bacalah doa: 'Wahai Tuhanku, Tuhan Muhammad, ampunilah dosa-dosaku, hilangkanlah kekerasan hatiku & lindungilah diriku dari fitnah yang menyesatkan." 

( Hadis Riwayat Ibnu Sunni ). 

Membersihkan titisan darah haid isteri 
Dari Aisyah .a, dia berkata."Aku pernah tidur bersama Rasulullah s.a.w di atas satu tikar ketika aku sedang haid.Apabila darah ku menitis di atas tikar itu, Baginda mencucinya pada bahagian yang terkena titisan darah & baginda tidak berpindah dari tempat itu, kemudian beliau sembahyang di tempat itu pula, lalu Baginda berbaring kembali di sisiku.Apabila darah ku menitis lagi di atas tikar itu, Baginda mencuci pada bahagian yang terkena titisam darah itu saja & tidak berpindah dari tempat itu, kemudian baginda pun sembahyang di atas tikar itu.." ( Hadis Riwayat Nasai ). 

 
Memberikan hadiah 
Dari Ummu Kaltsum binti Abu Salamsh, ia berkata, "Ketika Nabi s.a.w menikah dengan Ummu Salamah, Baginda bersabda kepadanya,'Sesungguhnya aku pernah hendak memberi hadiah kepada Raja Najasyi sebuah pakaian berenda & beberapa botol minyak kasturi, namun aku mengetahui ternyata Raja Najasyi telah meninggal dunia & aku mengagak hadiah itu akan di kembalikan.Jika hadiah itu memang di kembalikan kepadaku. Aku akan memberikanyya kepadamu." Dia ( Ummu Kaltsum ) berkata,"Ternyata keadaan Raja Najasyi seperti yang di sabdakan Rasulullah s.a.w & hadiah tersebut di kembalikan kepada Baginda, lalu Baginda memberikanyya kepada masing-masing isterinya satu botol minyak kasturi, sedang sisa minyak kasturi & pakaian tersebut Baginda berikan kepada Ummu Salamah." 

( Hadis Riwayat Ahmad ) 
 
Segera menemui isteri apabila tergoda 
Dari Jabir, sesungguhnya Nabi s.a.w pernah melihat wanita, lalu Baginda masuk ke tempat kediaman Zainab, untuk melepaskan keinginan Baginda kepadanya, lalu keluar & bersabda, "Wanita kalau menghadap, ia menghadap dalam rupa syaitan.......apabila seseorang di antara kamu melihat wanita yang menarik, hendaklah ia mendatangi isterinya kerana pada diri isterinya ada hal yang sama dengan yang ada pada wanita itu." 

( Hadis Riwayat Tirmizi ). 
 
Begitu indahnya kemesraan Rasulullah s.a.w kepada para isteri Baginda, memberikan gambaran betapa Islam sangat mementingkan sikap kerana sikap & perbuatan baik cara yang paling efektif menyatakan rasa cinta, kasih & sayang antara suami & isteri. Inilah teladan yang perlu di contohi........

No comments:

Post a Comment