fb

Dec 9, 2010

Kebahagiaan.. Apakah nilainya?

Kita korbankan kesihatan, untuk mendapatkan kekayaan,

Kita berencana bekerja dan menumpik simpanan,

Kemudian kita korbankan kekayaan untuk memperoleh kembali kesihatan,

Dan sering yang kita dapatkan hanyalah kuburan,

Kita hidup dan bangga atas harta simpanan,

Kita mati, lalu hanya mendapatkan batu nisan.Saat diberi nasihat agar menjaga kesihatan,

Alasannya tiada Duit,

Adapun dikatakan tidak adaSaat penyakit menghampiri,

Dan menghabiskan banyak perbelanjaan,

Tiada duit pun harus dicari sampai adaSaat diminta untuk mendengarkan dan membaca

Tentang pentingnya kesihatan,

senggang pun dikatakan sibuk.

Tapi ......

Saat malaikat pencabut nyawa datang menjemput...

Sesibuk apa pun HARUS IKUT....Apakah duit punca kebahagiaan?

Kebahagiaan tak ada NILAInya sampai ia DIBAGIKAN.

Tiada raja yang terlalu KAYA atau berkuasa sehingga TAK MEMBUTUHKANnya.

Tiada orang terlalu MISKIN sehingga ia tak dapat MEMBERIKANnya.


Kebahagiaan bisa dibagikan hanya dalam SEKEJAP MATA, tapi terkenang SEPANJANG HAYAT.

Orang yang MEMBAGIKAN kebahagiaan tak pernah jadi lebih MISKIN, tapi bertambah KAYA.

Orang yang MENERIMA dan kemudian MEMBAGIKAN kebahagiaan selalu memiliki sisa kebahagiaan untuk dibagikan kepada orang lain.


Kebahagiaan jarang DIRASAKAN sebagai KEBUTUHAN.

Ketika mulai terasa dibutuhkan, baru menyadari bahwa ternyata kebahagiaan itu sangat BERHARGA.

Kebahagiaan itu selalu terpancar dalam SENYUM tulus seorang yang HATInya sedang berbahagia.


Kebahagiaan yang dinapasi KASIH SEJATI selalu membangkitkan dan menularkan semangat HIDUP dan PERSAUDARAAN yang sihat.


 

Demi masa sesungguhnya, manusia dalam keadaan rugi, karena dengan berlalunya masa dan waktu semua potensi fisik mengalami kerugian dan kehancuran.

Mata mulai kurang penglihatan, telinga mulai berkurang pendengarannya ini merupakan tanda bahwa kita semua merugi, bukankah itu merupakan fakta bahwa sebaik-baik bekal yang harusnya kita cari di dunia ini adalah berupa bekal taqwa kepada Allah SWT.

Sesungguhnya inti yang kita cari dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan bukan harta dan bukan jabatan. Kita ingin bahwa jabatan itu membahagiakan dan kita mengharapkan bahwa harta itu dapat membahagiakan, kita ingin pemilikan terhadap apapun dapat membahagiaan kita, sehingga kita dapat memperoleh kebahagiaan yang hakiki.

Setiap manusia sentiasa mengimpikan kehidupan yang bahagia. Mereka ingin berjaya di dalam pelajaran, seterusnya mempunyai kerjaya yang cemerlang juga hidup bahagia bersama keluarga tercinta. Begitulah pada asasnya fitrah manusia sentiasa menginginkan kebahagiaan itu sentiasa hadir dalam kehidupannya.

Sebab itu, Hawa diciptakan menjadi pasangan Nabi Allah Adam a. s. untuk membahagiakan kehidupan Adam. Cuma, setiap manusia punya cara dan gaya tersendiri untuk mengecap kebahagiaan. Selain faktor individu, faktor-faktor lain umpamanya ajaran dan fahaman agama juga mempengaruhi manusia dalam memandu ke arah mengecapi puncak kebahagiaan.

Dalam persoalan mencari kebahagiaan ini, menurut ajaran Hindu, kebahagian itu dapat dikecapi melalui amalan yoga. Yoga dianggap sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi oleh pengikut-pengikutnya dalam rangka mencapai kesatuan dengan Brahma. Pengamalan yoga itu dimulai dengan menguasai diri sendiri, iaitu mengalahkan segala nafsu dengan menjalani hidup murni yang sederhana. Amalan yoga adalah amalan yang diselaraskan di antara gerak fizikal dan kawalan nafas yang teratur serta konsentrasi minda terfokus kepada amalan tersebut. Setelah selesai latihan pernafasan, maka seterusnya pengamatan dan konsentrasi beralih kepada buku-buku suci yang dikenali sebagai dhyna. Melewati tahap tersebut, maka mereka akan sampai ke tahap samadhi, iaitu masuk dan bersatu dengan yang tertinggi (brahma). Pada tahap inilah, seseorang akan mengecapi nikmat kebahagian dan kebebasan mutlak.

Tidak jauh berbeza dengan ajaran Hindu, Budisme meletakkan puncak kebahagian itu adalah apabila jiwa seseorang menempuh alam nirwana, suatu alam yang dipenuhi kebebasan dan kebahagian. Persediaan diri yang rapi juga diperlukan sebelum memasuki alam mistik (samadhi). Antara perkara yang dititikberatkan adalah menetapkan hati pada jalan yang lurus, cintakan kebenaran, kehalusan (ahisma) serta bersikap tulus ikhlas. Hasilnya, ia akan menyebabkan ketenangan abadi dan sejati yang tidak terpengaruh oleh mana-mana bisikan. Pada tahap inilah nirwana itu akan terbit ke dalam hati seseorang.

Mari kita renungi pula beberapa pandangan tokoh-tokoh pemikiran Yunani, antaranya kelompok Pithagoras, Socrates dan Aristotles. Kesemua kelompok ini bersepakat bahawa kebahagian itu terbina daripada empat sifat utama iaitu hikmat, keberanian, kehormatan dan keadilan. Menurut pandangan Aristotles (384 - 322 S.M), kebahagian merupakan "barang yang tertinggi nilainya dalam penghidupan", atau dikenali sebagai eudaemonie. Menurutnya lagi, kebaikan dilaksana bukan bertujuan untuk mendapat kebaikan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mengecapi kebahagiaan. Untuk itu, Aristotles menggariskan beberapa prasyarat sebelum kebahagian itu dicapai; iaitu (1) memiliki harta secukupnya; (2) membina persahabatan; dan (3) menegakkan keadilan. Menurutnya lagi, "kebahagian seharusnya menimbulkan ketenangan jiwa. Ini tercapai dengan kerja fikiran. Kerja fikiran dilakukan bukan untuk kegunaan luaran, tetapi untuk kegunaan diri sendiri dalam merangsang dan mendorong agar lebih giat bekerja".

Seorang lagi filosof Yunani yang terkenal, Epikuros (341 - 217 S.M) menilai kebahagiaan dari sudut Hedonisme. Sebab itu, segala yang dikatakan sebagai kebahagiaan itu meletakkan "kelazatan atau kenikmatan" sebagai kayu ukur. Pun begitu, beliau tidak menggariskan kenikmatan itu terletak pada kekayaan harta benda. Beliau menggariskan " kebahagian itu bererti kesenangan badaniah dan ruhaniah. Badan merasa enak dan jiwa merasa tenang, dan yang paling penting adalah kesenangan jiwa kerana ia meliputi masa lalu, sekarang dan akan datang." Faham ciptaan Epikuros ini dilihat semakin membarah di dalam kehidupan masyarakat hari ini dengan tersebarnya faham hedonisme sebagai satu gaya hidup.

Satu lagi fahaman filsafat yang lahir dari dari Eropah, juga menuntun ke arah pencarian kebahagian; dikenali sebagai materialisme. Ia suatu kefahaman di mana kebahagian itu hanya terjelma di dalam bentuk kepuasan fizikal (jasmani) dan secara total menolak hubungan kehidupan manusia dengan adanya ruh atau jiwa. Bahkan ia dianggap sebagai gejala atau punca kerosakkan dalam diri manusia. Akibatnya, materialisme menolak kewujudan tuhan.

Kebahagiaan Menurut Kacamata Islam

Al-Quran menggariskan beberapa istilah menerangkan maksud yang membawa pengertian kebahagiaan. Pernyataan tersebut mengandungi segala permasalahan yang menggambarkan adanya kebahagiaan yang bersifat sementara, mendorong manusia mencapai kebahagian yang kekal dan sejati, menceritakan formula kebahagian dan jalan-jalan yang perlu ditempuhi untuk mencapainya. Antaranya : lazat; enak atau sedap. Allah berfirman : "Dan adalah di syurga itu terdapat apa-apa yang diinginkan oleh nafsu-nafsu dan dirasai oleh pandangan-pandangan dan di dalamnya kamu akan kekal" (al-Zukhruf : 71)

1. Mata'un; perhiasan atau kesenangan. Dalam hal ini Allah berfirman yang bermaksud : "Dan hendaklah kamu minta ampun kepada tuhanmu, kemudian kembalilah kepada-Nya, tentu Dia akan berikan kepadamu kesenangan yang baik hingga satu masa tertentu". (Hud : 3)

2. Ni'mah; nikmat atau kesenangan. Allah berfirman di dalam Surah Luqman ayat 20 yang bermaksud : "Tidakkah kemu lihat, bahawa Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Dia telah sempurnakan atas kamu nikmat-nikmat-Nya yang zahir dan yang batin". Dalam ayat yang lain maksud firman Allah Taala : "Dan apa-apa kesenangan yang ada pada kamu adalah dari Allah". (al-Nahl : 53)

3. Falah; beruntung atau bahagia. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Antaranya : "Sungguh bahagialah orang-orang yang beriman". (al-Mukminun : 1)

4. Sakinah; kepuasan,ketenangan dan ketenteraman. Allah menjelaskannya di dalam ayat yang bermakna : "Lalu Allah turunkan ketenteraman-Nya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman". (al-Fath : 26)

5. Muthmainnah; yang tenang, tenteram dan sentosa. Kalimah ini lazimnya merujuk kepada hati. Allah ada berfirman yang bermaksud : "Hai hati yang tenang tenteram! Kembalilah kepada tuhanmu dalam keadaan redha dan diredhai". (al-Fajr : 27-28).

6. Amnu / Aamina; aman dan tenteram. Allah berfirman ketika menerangkan maknanya : "Dan Allah adakan perumpamaan , satu negeri yang aman dan sentosa yang datang padanya rezekinya yang luas dari segala penjuru tempat". (al-Nahl : 112)

7. As-Salam; keselamatan atau kesejahteraan. Allah pernah berfirman maksudnya : "Dan Allah mengajak mereka kepada tempat yang sejahtera dan Dia pimpin siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus". (Yunus : 25)

8. Farhun / Faarihun; yang girang, gembira dan sukacita. Firman Allah yang bermaksud : "Mereka bersukacita dengan apa yang Allah telah datangkan untuk mereka dan kurnia-Nya". (Ali Imran : 170).

9. Yastabsyir; bergembira dan berhati girang. Allah berfirman ketika menerangkan maknanya : "Mereka bergirang hati dengan sebab mendapat nikmat dan kurnia dari Allah dan Allah tidak mensia-siakan ganjaran orang-orang yang beriman". (Ali Imran : 171).

10. Sa'iidun; orang-orang yang bahagia. Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 108 yang bermaksud : "Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka di dalam syurgalah mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi".

11. Hayaatan Thaiyyibah; kehidupan yang baik. Allah pernah berfirman : "Barang siapa berbuat kebaikan, daripada lelaki atau perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka kami akan hidupkan dia di dalan kehidupan yang baik" (al-Nahl : 97).

12. Fauzun; kejayaan, kemenangan atau kebahagian. Allah pernah berfirman di dalam Surah an-Nur ayat 52 yang bermaksud : "Dan barangsiapa patuh kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah, dan menjauhi larangan-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat kejayaan".

Maka jelas di sini bahawa naluri fitrah manusia itu diciptakan suka kepada kebahagiaan. Lantas Allah Ta'ala menyarankan pelbagai kaedah dan petunjuk ke arah mengecap nikmat bahagia tersebut. Setelah ditelusuri secara mendalam dan teliti nas-nas dalil yang terdapat di dalam al-Quran dan al-hadith, dapat kita simpulkan bahawa kebahagiaan itu terbahagi kepada 2 bahagian; kebahagiaan yang bersifat sementara dan yang bersifat kekal selamanya.

Terdapat beberapa petunjuk di dalam al-Quran yang menceritakan secara jelas tentang dua jenis kebahagian tersebut. Antaranya di dalam Surah an-Nisa' ayat 77 yang bermaksud : "Katakanlah : Kesenangan dunia itu sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang berbakti".

Ketenangan yang bersifat sementara adalah antara agenda yang telah disusun untuk menjadi sebahagiaan daripada ujian terhadap manusia. Ia cukup enak dikecap tetapi terbatas pada ruang dan had masa yang tertentu ( sila rujuk al-Quran surah asy-Syu'ara : 205-207; al-Mursalat : 45-46 ). Juga seringkali diingatkan bahawa kesenangan sementara itu selalunya melalai dan melupakan manusia sebagaimana yang diingatkan Allah di firman-Nya yang bermaksud :

"Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasai mati, dan tidak akan disempurnakan balasan kamu melainkan pada hari kiamat. Sebab itu barang siapa yang menjauhkan diri dari api neraka dan dimasukkan di dalam syurga, maka bahagialah dia, kerana penghidupan di dunia tidak lain kecuali kesenangan yang menipu" (Ali Imran : 185; rujuk juga ayat 14).

Seorang penulis Russia yang genius, pengarang Roman War And Peace dan Anna Karenina, bernama Leo Tolstoy (1828 - 1910), berpandangan hampir sama, bahkan bersetuju dalam banyak hal dengan Islam apabila berbicara tentang kemuncak nikmat kebahagiaan. Gaya pemikirannya yang begitu unik, sering mendapat perhatian khususnya apabila berbicara soal kematian, dosa, penebusan dosa dan kebangkitan akhlak manusia. Pandangannya yang begitu kritis dan sinis itu akhirnya menyebabkan beliau dipecat daripada gereja dan dipinggirkan oleh masyarakat. Pandangan beliau meletakkan "kebahagian sementara itu sebagai kebahagian yang dicari untuk kepentingan diri sendiri dan kebahagian sejati itu adalah mencintai teman-teman sebagaimana mencintai dirinya sendiri." Beliau pernah membalas sepucuk surat ditulis oleh seorang perempuan Russia bernama Vekilov E, meminta nasihatnya tentang anaknya yang mahu menganut agama Islam. Beliau menulis, " � adapun kelebihan Islam berbanding Kristian� aku amat bersimpati dengan orang menukarkan agamanya dan menjadi muslim. Mungkin itu agak aneh, tetapi aku yang manyanjung tinggi nilai ajaran agama Kristian sejati, tidak mengesaki bahawa Islam dalam bentuk luarnya adalah lebih tinggi daripada gereja ortodok. Jadi kalau ada hanya dua pilihan samada tetap berpegang dengan gereja ortodok atau masuk Islam, maka semua yang berfikiran waras tanpa ragu-ragu memilih Islam lantas membuat pengakuan kalimah syahadah : Tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah; dan Nabi Muhammad SAW itu Pesuruh Allah, dan bukanlah Kristian, ajaran rumit yang kabur dengan Triniti, penebusan dosa, lembaga rahsia, orang santu dan lukisannya dan upacara sembahyang yang berbelit-belit." (Yasnaya Polyana, 15 hb Mac 1909).

Fomula Kebahagiaan

Panduan yang telah digariskan begitu jelas diterangkan di dalam al-Quran. Pada asasnya, ia tidak jauh berbeza dengan pandangan dan fahaman oleh ajaran agama lain. Cuma, mungkin berbeda dari segi pengamalan dan pelaksanaannya. Pertamanya, umat Islam harus jelas bahawa kedua-duanya (kebahagian dunia dan akhirat), sama-sama penting dan utama di dalam segala aspek kehidupan manusia. Keseimbangan inilah akhirnya membentuk satu masyarakat yang seimbang (ummatan wasatha) antara keperluan dunia dan bekalan akhirat.

Formula kebahagian sejati itu telah Allah rakamkan di dalam firman-Nya di dalam Surah al-Ashr ayat ketiga yang bermaksud : "Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih, saling berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran". Dengan demikian, menusia yang mengamal dan melaksana keempat faktor kebahagiaan (Iman, amal shalih, berpesan kepada kebenaran dan berpesan kepada kesabaran), adalah manusia yang beruntung dan dijanjikan berbahagia di dunia dan akhirat.

"Gersang bumi tanpa hujan, Gersang hati tanpa iman",�Begitulah pepatah menetapkan bahawa iman itu punya kaitan intim dengan hati manusia. Hati manusia yang tandus adalah hati yang kering dan rendah tahap imannya, dan inilah faktor yang menyebabkan manusia itu merasa tidak bahagia (Rujuk al-Quran Surah al-Mikminun:1). Orang-orang yang beriman akan pastinya dikurniai Allah petunjuk dan ketenangan dan dihindari daripada nodaan kezaliman dan kesesatan (Rujuk al Quran Surah al-Fath : 4; 26, Surah al-An'am : 82, Thaha : 47, Surah an-Naml : 59, Surah Ali Imran : 171, Surah ar-Ra'ad : 28, Surah al-Anfal : 2)

Iman adalah mutiara kebahagiaan yang dirasakan kebahagiaan paling agung dalam peribadi mukmin. Iman yang disertai istiqamah akan memastikan kemanisan amal shalih dan taqwa yang menjadi rantaian yang cukup akrab. Faktor yang kedua ini hanya mampu lahir daripada iman yang suci dan bersih. Allah telah menjanjikan ganjaran syurga yang cukup indah bagi golongan yang beriman dan beramal shalih. Antara lain Allah berfirman yang bermaksud : "Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka yang beriman dan beramal shalih, ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka dihiasi dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaiannya dari sutera." (al - Hajj : 23. Rujuk juga Surah An-Nahl : 97 & 30, Surah ar-Ra'ad : 29, Surah az-Aumar : 73-74).

Berpesan kepada kebenaran ini dilaksana bukan sahaja di dalam perkara-perkara aqidah, tetapi juga dalam lain-lain hal ke arah kebaikan. Rasulullah pernah bersabda mengenai keberuntungan yang bakal dikecapi oleh manusia yang suka mengajak kepada kebenaran. Sabda baginda yang bermaksud : "Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, baginya pahala sama dengan orang mengerjakannya." (Muslim). Dalam hadith yang lain baginda pernah bersabda yang bermaksud : "Maka demi Allah, kalau Allah memberi petunjuk hidayah seseorang kerana ajakanmu, maka itu lebih mengungtungkan bagimu daripada mendapat binatang ternakan yang baik-baik" (Bukhari dan Muslim). Di dalam al-Quran terdapat banyak ayat menceritakan ganjaran yang bakal diterima oleh mereka yang mengajak kepada kebaikan. Antaranya Allah berfirman yang bermaksud : "Hendaklah ada di antara kamu satu golongan manusia yang mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh kepada amal ma'ruf, mencegah amal mungkar dan merekalah golongan yang mendapat kejayaan (kebahagiaan)" (Ali Imran : 104. Rujuk juga Surah al-'Araf : 165, Surah al-Maidah : 78).

Faktor keempat, berpesan kepada kesabaran, merupakan peringkat tertinggi sebelum manusia itu layak mengecap kebahagian. Sabar dalam ertikata menahan diri daripada melakukan perkara-perkara maksiat, sabar dalam melaksana tuntutan dan perintah-Nya, tabah menghadapi mihnah dan tribulasi serta redha dengan takdir ketentuan Allah. Allah berfirman ketika mendoakan golongan orang yang sabar. Firman-Nya yang bermaksud : "Semoga keselamatan ke atas kamu lantaran kesabaran kamu. Betapa baiknya balasan akhirat" (ar-Ra'ad : 24).

Kesimpulan

Orang yang beriman akan selalu merasa damai dan bahagia di dalam hatinya, jika dia telah melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dengan baik, sekalipun dia berhadapan dengan pelbagai rintangan dan halangan samada secara zahiriah mahupun batiniah. Itulah kebahagiaan di dunia kerana merasa redha dan diredhai Allah sementara sering termimpi-mimpi keampunan Ilahi dan puncak kenikmatan yang bakal diterima di akhirat kelak.

No comments:

Post a Comment